Volyňští Češi
? Věra, Kloboučníková

Datum narození * 22. 11. 1894
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno