Volyňští Češi
Zahradník Václav, Josef

Datum narození * 4. 3. 1927
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Chrašťany (Krásný Dvůr), Československo (repatriace)
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský