Volyňští Češi
Račková Helena, Josef, Škodová

Datum narození * 8. 6. 1920
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Libořice, Československo (repatriace)
Vážený občan Buderáž, Dubno