Volyňští Češi
Jandová Anna, Josef, Škodová

Datum narození * 13. 3. 1894
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Libořice, Československo (repatriace)
Vážený občan Buderáž, Dubno