Volyňští Češi
Novický Stanislav

Rodinní příslušníci
Vážený občan Olšanka (Žitomír), Žitomír