Volyňští Češi
Novický Boris, Stanislav

V roce 1940 byl Boris mobilizován do Sovětské armády. V únoru 1942 byl zajat u Rostova. Po 3 měsících se mu ze zajateckého tábora podařilo uprchnout, poté se přidal k partyzánům. V červnu 1944 byl povolán do československé armády a zařazen do průzkumné roty 3. samostatné brigády. Po válce byl repatriován. V roce 1947 navštívil ilegálně matku v SSSR. Před válkou byl Boris Novický zaměstnán jako úředník, v Československu byl asistentem v laboratoři. Jelikož odmítl vstoupit do strany, od května 1948 musel pracovat v dolech. Mezi lety 1946 a 1948 bydlel v Perštejně nad Ohří č. p. 82 a Mstišově č. p. 141. V roce 1949 emigroval s manželkou Annou Chodorovou pocházející z Malých Žernosek a roční dcerou Eleonorou.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 30. 10. 1921
Místo narození Olšanka (Žitomír), Žitomír
Rodinní příslušníci
Vážený občan Rovno, Rovno
Národnost česká
Odveden
23. 06. 1944 ČSVJ/NT, 27. 06. 1944 (PR 136/44), Kaměněc Podolskij (e)
Hodnost
četař RKKA (e)