Volyňští Češi
Janata František, Josef

Datum narození * 1850
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Boratín, Luck
Úmrtí † 1902, hřbitov Boratín