Volyňští Češi
? Marie, Kendíková

Na Volyni žila v Nivě Hubínské.

Po reemigraci v r.1947 se s rodinou usídlili v obci Hromnice, dvůr Rýkov, okres Plzeň.

Datum narození * 27. 10. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Niva Hubínská, Luck