Volyňští Češi
Kendík Emil, Antonín

Na Volyni žil v Nivě Hubínské.

Po reemigraci v r.1947 se s rodinou usídlili v obci Hromnice, dvůr Rýkov, okres Plzeň.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 30. 3. 1902
Místo narození Niva Hubínská, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 17. 07. 1944, Kameněc Podolskij
Hodnost vojín pol.