Volyňští Češi
? Rozálie, Ludvík, Plucarová

Datum narození * 10. 10. 1913
Rodinní příslušníci
Manžel: Plucar Josef
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč