Volyňští Češi
Zof Josef, Jan

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 11. 2. 1908
Místo narození Kopče, Luck
Rodinní příslušníci
Rodiče: Zof Jan, Jan
Sourozenci: Zofová Marie, Jan
Vážený občan Újezdce, Dubno
Národnost česká
Odveden 19. 03. 1944, Rovno