Volyňští Češi
Čurda Václav, Viktor

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 03. 10. 1920
Místo narození Bakovce, Luck
Národnost česká
Odveden 31. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 16.05.1944, Ukrajina,, nezvěstný, 16.05.1944 prohlášen okresním soudem v Lounech za, 1.čs.armádní sbor,