Volyňští Češi
Fidranský Václav, Eduard

Řezník.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 03. 01. 1906
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno