Volyňští Češi
Frank Vladimír, Vincenc

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 24. 11. 1901
Místo narození Boratín, Luck
Národnost česká
Odveden 11. 04. 1944, Rovno
Hodnost vojín rak.-uh.