Volyňští Češi
FLENGER Antonín, FLENGR

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
První hodnost v legiích vojín
Poslední hodnost v legiích vojín
Armády Ruská armáda, Čs. legie v Rusku
Poslední útvar v legiích 1.stř.pl.