Volyňští Češi
Svítková Marie, František, Hajná

Datum narození 12. 03. 1863
Místo narození Žižice, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Aršičin Bašava, Dubno
Vážený občan Alexandrovka (Dubno), Dubno Libánovka, Dubno