Volyňští Češi
Svítková Marie, František, Hajná

Datum narození * 12. 3. 1863
Místo narození Žižice, Česko (odkud přišli)
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Aršičin Bašava, Dubno
Vážený občan Alexandrovka (Dubno), Dubno Libánovka, Dubno
Úmrtí † před 1901