Volyňští Češi
Knopová Albína, Josef, Mauerová

Datum narození 01. 03. 1931
Místo narození Špakov Velký, Rovno
Rodinní příslušníci