Volyňští Češi
? Františka, Knopová

Datum narození 09. 12. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Špakov Velký, Rovno