Volyňští Češi
Janata Jan

Datum narození * 25. 5. 1869
Místo narození Dolní Štěpanice
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Boratín, Luck
Místo původu v Čechách Dolní Štěpanice
Úmrtí † 14. 8. 1949