Volyňští Češi
Balatka Petr, Petr

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách od Zásady