Volyňští Češi
Brož Jan, Jan

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Chlum, Semily