Volyňští Češi
Dvořák Josef, Josef

Rok narození 1827
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Vítějoves, Svitavy