Volyňští Češi
First Franc, Anton

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Liteň, Beroun