Volyňští Češi
Cygl Antonína, Josef, Havlíček

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno