Volyňští Češi
Hojer Josef, Anton

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Mirohošť, Dubno
Místo původu v Čechách Běleč, Liteň, Buroun