Volyňští Češi
Bouček Jaroslav

Učitel české školy v Kyjevě, byl zatčen roku 1930 a v tzv. procesu s českými učiteli odsouzen do gulagu.

Vážený občan Kyjev, Kyjev