Volyňští Češi
Turek Barbora, Václav, Janoušek

Rok narození 1838
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Horynhrad, Rovno
Místo původu v Čechách Hostokryje, Rakovník