Volyňští Češi
Chocenský Anna, Jan, Kříž

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Hrušvice, Rovno
Místo původu v Čechách Nepolisy, Chlumec n/C