Volyňští Češi
Václavík Josef

Datum narození * 1844
Rodinní příslušníci
Místo usídlení Boratín, Luck
Místo původu v Čechách Víchová, Semily