Volyňští Češi
Vejnar Marie, Václavík

Datum narození * 1846
Rodinní příslušníci
Manžel: Václavík Josef
Místo usídlení Boratín, Luck
Místo původu v Čechách Víchová, Semily