Volyňští Češi
Albrechtová Ludmila, Opočenská

Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci