Volyňští Češi
Opočenský Jiří, Josef

Jiří Opočenský se narodil 30. března 1926 v Boratíně na polské Volyni jako druhé dítě Josefa a Ludmily (rozená Albrechtová) Opočenských. Dvacátého března 1944 narukoval do československých jednotek, byl vybrán jako spojař k 2. oddílu 1. dělostřeleckého pluku. Zažil nešťastné události u Machnówky a Wrocanky, kde vinou špatné komunikace mezi rozvědkou a velitelstvím napochodovali naši vojáci do nekrytého prostoru přímo před hlavně nepřátelských zbraní. Se svou jednotkou prošel tuhými boji karpatsko-dukelské operace a v polovině ledna 1945 se zúčastnil ofenzivy u Jasla. Konec války zastihl pana Opočenského nedaleko Kroměříže. Poté byl převelen na Žatecko, kde měly jednotky udržovat pořádek a zabránit případným nepokojům. Demobilizace se dočkal v listopadu 1945. Po odchodu z armády se usadil na statku v Horních Řepčicích. Na statku až do roku 1950 soukromě hospodařil. V šedesátých letech vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Poté pracoval na nejrůznějších pozicích v JZD, také jako předseda. V letech 1951 až 1969 byl členem KSČ. Ačkoli v roce 1969 požádal na protest proti ruské okupaci o zrušení členství, byl ještě navíc formálně vyloučen v roce 1971. Je členem Svazu bojovníků za svobodu.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 30. 03. 1926
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 22. 03. 1944, Rovno

Související ikony a archiválie

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (1)
Bratranci Jaroslav a Jiří Opočenský
Bratranci Jaroslav a Jiří Opočenský (datum odhadem), Rok: 1945, Zdroj: Archiv Jiřího Opočenského (Paměť národa), Inventární číslo: IV003103

Bratranci Jaroslav a Jiří Opočenský (datum odhadem)

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Jiřího Opočenského (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003103

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa