Volyňští Češi
Opočenský Jiří, Josef

Jiří Opočenský se narodil 30. března 1926 v Boratíně na polské Volyni jako druhé dítě Josefa a Ludmily (rozená Albrechtová) Opočenských. Dvacátého března 1944 narukoval do československých jednotek, byl vybrán jako spojař k 2. oddílu 1. dělostřeleckého pluku. Zažil nešťastné události u Machnówky a Wrocanky, kde vinou špatné komunikace mezi rozvědkou a velitelstvím napochodovali naši vojáci do nekrytého prostoru přímo před hlavně nepřátelských zbraní. Se svou jednotkou prošel tuhými boji karpatsko-dukelské operace a v polovině ledna 1945 se zúčastnil ofenzivy u Jasla. Konec války zastihl pana Opočenského nedaleko Kroměříže. Poté byl převelen na Žatecko, kde měly jednotky udržovat pořádek a zabránit případným nepokojům. Demobilizace se dočkal v listopadu 1945. Po odchodu z armády se usadil na statku v Horních Řepčicích. Na statku až do roku 1950 soukromě hospodařil. V šedesátých letech vystudoval Vysokou školu zemědělskou. Poté pracoval na nejrůznějších pozicích v JZD, také jako předseda. V letech 1951 až 1969 byl členem KSČ. Ačkoli v roce 1969 požádal na protest proti ruské okupaci o zrušení členství, byl ještě navíc formálně vyloučen v roce 1971. Je členem Svazu bojovníků za svobodu.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 30. 3. 1926
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden
22. 03. 1944, Rovno (e)

Související ikony a archiválie

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (1)
Bratranci Jaroslav a Jiří Opočenský
Bratranci Jaroslav a Jiří Opočenský (datum odhadem), Rok: 1945, Zdroj: Archiv Jiřího Opočenského (Paměť národa), Inventární číslo: IV003103

Bratranci Jaroslav a Jiří Opočenský (datum odhadem)

Rok: 1945
Zdroj: Archiv Jiřího Opočenského (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003103

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa