Volyňští Češi
Bouzek Václav, Václav

Des. v. v. Bouzek Václav se narodil roku 1923 ve vesnici Maslenka, je volyňský Čech. Chodil do česko-polské školy. Po napadení Sovětského svazu Němci se přihlásil do československé armády. Výcvik prodělal v Lucku a pak v Rumunsku na Bukovině. Při bojích na Dukle byl zraněn, po vyléčení byl převelen zpět na frontu na Slovensko, prošel s armádou až do Čech. Poté ho přepravili v nákladním vagonu do nemocnice ve Lvově, kde se prováděly chirurgické zákroky, potom byl přepraven do Moskvy a tam pobyl skoro 4 měsíce, koncem prosince mu řekli, že dostane „komanděrovku“a bude převezen do města Rovna. Po vyléčení dostal papír s nálezem a přesunul se do Dubna. Z Dubna to bylo do rodné vesnice necelých 18 km. Poté byl převelen do Popradu, kde se formoval náhradní pluk. Spolu se dvěma volyňskými Čechy se dostal do 3. brigády 1. praporu 5. roty. Rotu převezli do Pivína - v záloze měli podpořit rumunskou armádu v případě, že by jejich ofenziva byla neúspěšná. Periskopy zjistili postavení nepřátelské armády. V 9.00 měl být útok. Poručík Kaňák však jednotce oznámil, že útok se odkládá. Při své druhé návštěvě, před 12.00, vojákům oznámil, že válka skončila. Ráno pochodovali pěšky směrem na Prahu až do Horních Počernic. V Horních Počernicích se 2 týdny zdrželi. Poté se šlo na defilé do Prahy. Po válce se vrátil za rodiči na Volyň, v roce 1947 se po repatriaci usadil na Moravě. Žije v Nedvězí u Olomouce. Zemřel v dubnu 2014.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 20. 12. 1923
Místo narození Máslenka, Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Šumperk, Československo (repatriace)
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno
Úmrtí 2014

Související ikony a archiválie

Fotografie (zejména osob)
Související archiválie (1)
Václav Bouzek
Václav Bouzek, Rok: 1945, Zdroj: archiv Václava Bouzka (Paměť národa), Inventární číslo: IV003135

Václav Bouzek

Rok: 1945
Zdroj: archiv Václava Bouzka (Paměť národa)
Inventární číslo: IV003135

Rozhovory-Post Bellum © - Paměť národa