Volyňští Češi
Brabenec Emil

Syn chudého krejčího, který externě vystudoval ruský učitelský ústav. Za války bojoval na turecké frontě jako carský praporščik (rotmistr), později sloužil v československých legiích. Při odchodu legií z Ukrajiny podobně jako většina volyňských Čechů demobilizoval a vrátil se domů. Vyučoval všem předmětům včetně osnovami předepsaného náboženství. Věnoval se mládeži nejen ve škole, ale i mimo školu. Režíroval dětské divadlo, vypomáhal v divadelním kroužku. Brabenec učil několik let, než se oženil se slečnou Rysovou z Českých Novin, s kterou vyženil mlýn s motorem na dřevoplyn. Jelikož neměl polské státní nostrifikační učitelské zkoušky a tím učitelskou aprobaci, věnoval se mlynářství. Po čase mlýn prodal, polovinu krajanu Josefu Holcovi ze Straklova u Dubna, druhou polovinu židovi Herškovi Nakoněčnému z Mlynova. Koupil si zemědělskou usedlost u Lucka a věnoval se zemědělství. Byl to pokrokový člověk, uvědomělý antifašista. V roce 1942 byl za spolupráci se sovětským podzemím zatčen a zavražděn ve vězení gestapa v Lucku. (úryvek z Kroniky Českých Dorohostají a přilehlých osad Libánovky a Máslenky od Ing. Václava Širce) Krátce také učil ve škole v Hulči, chodil vždy v uniformě a pistoli měl i při vyučování. (Huleč Česká na Volyni.Obraz života v létech 1870-1947)

Zdrojová databáze Legionáři 1. sv. války
Datum narození 17. 07. 1893
Místo narození Mirohošť, Dubno
Vážený občan Huleč, Ostroh Dorohostaje Velké, Dubno
Armády Čs. legie v Rusku
person.code.PS Přišel z 296.zál.pl. kavkazské armády. Není leg podle zák
Úmrtí 1943, Luck, v něm. vězení

Související ikony a archiválie

Škola
Související archiválie (1)
České Dorohostaje, pan učitel Emil Brabenec se svým žactvem
Rok: 1930, Zdroj: archiv Václava Širce, Inventární číslo: IV002195   více informací

(více informací)

Rok: 1930
Zdroj: archiv Václava Širce
Inventární číslo: IV002195
Související obce: Dorohostaje Velké
Související osoby: Tichý Vladimír, Antonín, Širc Václav, Josef, Kunášek Vladimír, Josef, Stehlíková Emilie, Vostrá, Vaníková Antonie, Josef, Posner Vladimír, Josef, Šána Vladimír, Josef, Vaníková Věra, Josef