Volyňští Češi
Tomášková Pavlína, Václav, Hajná

Datum narození 01. 01. 9999
Rodinní příslušníci