Volyňští Češi
? Anna, Mašindová

Datum narození 10. 02. 1889
Úmrtí 13.10.1960, hřbitov Holedeček