Volyňští Češi
Myškovský Antonín

Datum narození 02. 02. 1895
Rodinní příslušníci
Úmrtí 22.11.1970, hřbitov Holedeček