Volyňští Češi
? Barbora, Myškovská

Datum narození 16. 03. 1901
Rodinní příslušníci
Úmrtí 27.06.1974, hřbitov Holedeček