Volyňští Češi
Janoušová Veronika, Hrnčířová

Datum narození 09. 09. 1887
Rodinní příslušníci
Manžel: Hrnčíř Karel
Vážený občan Mirohošť, Dubno