Volyňští Češi
Janouš Václav, František

Rodinní příslušníci
Místo usídlení Podhájce, Dubno
Místo původu v Čechách Vyžlovka, Kostelec nad ČL