Volyňští Češi
Hloušek Alois, Alexej, Josef

26. 09. 1892 přestoupil na pravoslaví rolník, Čech obce Zálesí Alexej (Alois, 27 let), syn Josefa

Hlouška.

Datum narození 28. 12. 1865
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zálesí, Ostroh
Úmrtí 8.9.1933, Zálesí, paralýza srdce