Volyňští Češi
Husáková Anna, Josef, Hloušková

02. 10. 1892 rolník, Čech obce Zálesí Alexej Hloušek (27 let), syn Josefa, pravoslavné víry,

první sňatek, uzavřel sňatek s rolnicí, Češkou kolonie Ozirka Annou Husákovou (21 let), dcerou Josefa, katolické víry, první sňatek.

18. 03. 1901 přestoupila na pravoslaví rolnice, Češka obce Zálesí Anna Hloušková (29 let),

dcera Josefa, manželka Alexeje Hlouška.

Datum narození 01. 01. 1871
Místo narození kolonie Ozirka
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zálesí, Ostroh