Volyňští Češi
Hloušek Václav, Alexandr

dle matriky 

18. 04. 1896 narodil se Václav, syn rolníka, Čecha obce Zálesí Alexeje Hlouška, syna Josefa, a

jeho manželky Anny, dcery Josefa, oba rodiče pravoslavné víry.

11. 02. 1925 občan obce Zálesí, Čech Václav Hloušek (28 let), syn Alexeje, pravoslavné víry,první sňatek, uzavřel sňatek s občankou téže obce Žofií Králíčkovou (23 let), dcerou Jana, pravoslavné víry, první sňatek.

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 01. 05. 1896
Místo narození Zálesí, Ostroh
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 01. 04. 1944, Rovno
Hodnost nováček