Volyňští Češi
Mojdlová Marie, Vladimír

Datum narození 13. 04. 1922
Místo narození Chomout, Dubno
Rodinní příslušníci
Úmrtí 1941