Volyňští Češi
Mojdl Alexandr, Vladimír

Zemřel krátce po narození. 

Data odhadem, rok souhlasí 

Datum narození 01. 01. 1926
Místo narození Chomout, Dubno
Rodinní příslušníci
Úmrtí 1926