Volyňští Češi
Mojdlová Slávka, Vladimír

Datum narození 14. 05. 1928
Místo narození Chomout, Dubno
Rodinní příslušníci