Volyňští Češi
Halámková Ljuba, Josef, Jonová

Datum narození * 22. 2. 1922
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zborov, Dubno
Úmrtí