Volyňští Češi
Halámková Ljuba, Josef, Jonová

Datum narození 22. 02. 1922
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Vikýřovice, Československo (repatriace)
Vážený občan Zborov, Dubno