Volyňští Češi
Jon Vladimír, Antonín

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 25. 2. 1918
Místo narození Kneruty, Dubno
Rodinní příslušníci
Vážený občan Zborov, Dubno
Národnost česká
Odveden 08. 04. 1944, Rovno
Hodnost vojín
Úmrtí