Volyňští Češi
Adamín Michal

Datum narození 02. 02. 1887
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dorosina, Luck