Volyňští Češi
Semerová Anna, Ludvík, Adamínová

Datum narození 07. 11. 1887
Místo narození Dorosina, Luck
Rodinní příslušníci
Manžel: Adamín Michal
Úmrtí 16.07.1978